اردوها و بازدید ها
مدرسه شهدای موتلفه در طول سال تحصیلی برای هر پایه یک اردو برگزار نمود. همچنین این مدرسه اردوهای متنوعی را در طول تابستان برای دانش آموزان برگزار نمود  به طوری که دانش آموزان در هر هفته یک اردو را به همراه کادر مدرسه در محیط های مختلف تفریحی گذراندند.
همچنین بازدید از کارخانه امین شیر-بازدید از کارخانه البا گاز-بازدید از شبکه توزیع برق و .... توسط مدرسه برای دانش آموزان در نظر گرفت که با استقبال آنان همراه بود.
برای مشاهده تمامی تصاویر اردوها و بازدیدها به قسمت گالری عکس سایت مراجعه نمایید.
 
 
 
 
تصاویر